Zien Doen Beleven

Inschrijven via een telefoon kan een foutmelding opleveren.  Inschrijven via een laptop/computer lukt wel.

Op zaterdag 6 november 2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur is er de opleidingenmarkt ZIEN DOEN BELEVEN. Deze opleidingenmarkt wordt georganiseerd vanuit de VO scholen van SOVOT en vindt plaats op het Beatrix College in Tilburg.

MBO scholen uit Tilburg en omgeving presenteren zich met diverse doe-activiteiten. Daarnaast verstrekken zij informatie over opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Er zijn ook verschillende erkende leerbedrijven aanwezig. Zij werken met MBO scholen samen om leerlingen de kans te geven om via leren en werken het diploma te halen. Kortom een goed moment om je eens als leerling te oriënteren op je toekomst of de keuze voor je vervolgopleiding definitief te maken. Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om samen met hun kind de markt te bezoeken. Kom het liefste met maximaal 1 ouder/verzorger. De bezoekersaantallen zullen hoog zijn, waardoor er meer ruimte overblijft voor anderen.