Zien Doen Beleven

MBO scholen uit Tilburg en omgeving presenteren zich met diverse doe-activiteiten. Daarnaast verstrekken zij informatie over opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Er zijn ook verschillende erkende leerbedrijven aanwezig.

Zij werken met MBO scholen samen om leerlingen de kans te geven om via leren en werken het diploma te halen. Kortom een goed moment om je eens als leerling te oriënteren op je toekomst of de keuze voor je vervolgopleiding definitief te maken.

Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om samen met hun kind de markt te bezoeken.